Razvoj računalstva i osnovna arhitektura računala

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva. U nastavku se nalaze lekcije o povijesti računala, osnovnim informatičkim pojmovima te arhitekturi računala. 

Povijesni razvoj računala od ručnih strojeva do elektromehaničkih, generacije računala

ili preuzmite skriptu skeniranjem QR koda:

Pokrenite prezentaciju u nastavku kako bi se upoznali sa pojmovima: hardware, software, lifeware, ...

Arhitektura računala

ili preuzmite skriptu skeniranjem QR koda:

U nastavku se nalazi kratka prezentacija o arhitekturi računala (ulazne i izlazne jedinice, matična ploča, memorije...):