Microsoft Word

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva. U nastavku se nalaze lekcije o oblikovanju teksta, tablica i tabulatora u programu Microsoft Word.

Oblikovanje teksta

ili preuzmite skriptu skeniranjem QR koda:

Otvorite predložak teksta i zadatak te u nastavku pogledajte video kako riješiti zadatak.

U nastavku slijedi nekoliko vježbi za samoučenje na zadanom tekstu....

Tablice i tabulatori

Otvorite zadatak i u nastavku pogledajte video kako riješiti zadatak.

Slijedi nekoliko vježbi za samoučenje....

TABLICE:

TABULATORI:

TABLICE I TABULATORI: