Microsoft PowerPoint

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva. U nastavku se nalazi video na temu izrade kviza u programu MS PowerPoint.

Upute učenicima za izradu kviza:

  • kviz mora imati 15 pitanja, nakon svakog pitanja slajd točno i slajd netočno (ubaciti gif-ove jer će oni biti hiperveza na sljedeće pitanje),

  • naslovni slajd obavezno naziv teme i vaše ime i prezime, a ostali slajdovi moraju sadržavati gotove oblike kako sam i dala u prilogu primjere

  • ne trebate dodavati animacije na slajdove

  • na zadnjem slajdu dodajte pozdrav

  • preporučam prvo napraviti sva pitanja, točno i netočno kopirati i na kraju raditi hiperveze (napomena: kada kopirate tri slajda potrebno je držati tipku CTRL nakon prvog označavanja).

  • hiperveze stavite na gotove oblike, nikako na tekst jer se onda vide linkovi (riječi budu podcrtane)

  • hiperveze idu na svaki odgovor, ako vas hiperveza odvede na točan odgovor idete na sljedeće pitanje, a ako vas odvede na netočno vraća ga na isto pitanje.

Primjeri dobrih i loših prezentacija - kvizova:

Kvizovi učenika 2. thk razreda školske godine 2019./2020. izrađeni u razdoblju od 15. svibnja 2020. do 5. lipnja 2020. godine u virtualnoj učionici: