Druga godina računalstva

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva. 

U nastavku slijede cjeline prema planu i programu za cijelu školsku 2023./2024. godinu druge godine učenja računalstva.

U nastavku odaberite cjelinu: