Programiranje

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva. U nastavku se nalaze lekcije o programiranju.

ili preuzmite skriptu skeniranjem QR koda:

U nastavku slijedi nekoliko zadataka i njihovih rješenja za samoučenje.