Prva godina računalstva

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva.

U nastavku slijede cjeline prema planu i programu za cijelu školsku 2021. / 2022. godinu prve godine učenja računalstva.

U nastavku odaberite cjelinu: