Pohranjivanje podataka i rad računala

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva. U nastavku se nalaze lekcije o binarnom, dekadskom, oktalnom i heksadekadskom brojevnom sustavu, pretvorbe i osnovne računske radnje u svakom od njih.

Pretvorbe brojevnih sustava

U ovom videu možete pogledati 1. pravilo pretvorbi svih brojevnih sustava u dekadski:

Ostale pretvorbe (a i cijelu lekciju) imate u nastavku:

ili preuzmite skriptu skeniranjem QR koda:

Logički sklopovi