Osnovni rad s računalom i operacijski sustav

Dragi učenici,

nadam se da će vam materijali na ovoj stranici pomoći u radu na nastavi Računalstva. U nastavku se nalaze lekcija o osnovnom radu s računalom i operacijskom sustavu.

ili preuzmite skriptu skeniranjem QR koda:

U nastavku se nalaze vježbe izrade mapa i spremanje datoteka, crtanje u MS Paint-u...